Zahraničná stáž pre študentov začína prezentáciou, ktorú prezentuje naša spoločnosť na škole, kde pracovník našej spoločnosti predstaví študentovi destinácie, kde môže študent absolvovať prax, aké sú podmienky pre daný hotel, aké sú pracovné pozície, platové podmienky, čo všetko musí splniť študent, aby sa mohol zúčastniť zahraničnej stáže. Prezentácia obsahuje aj fotogalériu hotela, ubytovne, destinácie a iné. Prezentácie sa zvyčajne konajú od októbra do decembra.

 

Ak sa študent rozhodne ísť na zahraničnú stáž, najprv vyplní prihlášku, ktorú nájde v časti Prihláška alebo sa môžete zaregistrovať elektronicky priamo na našom portáli www.oneseasonacademy.com.

 

Zašle nám ju na e-mail, alebo cez pedagóga, ktorý má na starosti zahraničnú stáž na škole. Podľa údajov na prihláške (to je termín, pracovná pozícia, destinácia), naša spoločnosť študenta zaregistruje, odošle požiadavku na daný hotel a následne sa robí výberové konanie, kde manažér hotela príde na danú školu a spraví krátky pohovor so študentom. Niekedy výberové konanie prebieha aj formou SKYPE.

 

Je potrebné, aby študent maj základy ANJ, bez toho ho manažér nevyberie, pretože by si nerozumeli na pracovisku. Obsahom pohovoru je dialóg medzi manažérom a študentom, kedy sa manažér pýta študenta základné otázky (o sebe, o rodine, pracovných skúsenostiach,…) v anglickom jazyku, preto, je potrebné sa na daný pohovor pripraviť. Pointou pohovoru je zistiť či študent rozumie a vie reagovať/odpovedať a nie gramatická správnosť odpovedí.

Výberové konania prebiehajú od decembra do januára.

 

Ak si manažér daného študenta vyberie, podpisujú sa zmluvy. Zmluvy si študent má možnosť naštudovať vopred. V prípade úspešného zazmluvnenia/Matchingu, platí uchádzač a zamestnávateľ poplatok portálu prostredníctvom Exkluzívneho zástupcu tzv. Matchingfee vo výške 150€, je to jediný poplatok, ktorý študent hradí, aby mohol vycestovať. Tento poplatok sa hradí buď priamo na výberovom konaní cash alebo najneskôr do 3 dní vkladá peniaze na účet našej spoločnosti (číslo účtu nájdete v časti kontakty – bankové údaje) alebo platí kartou priamo cez portál.

 

Na základe termínu na zmluve naša spoločnosť, v spolupráci so zamestnávateľom,zabezpečujeletenky pre študentov (v niektorých prípadoch si letenky kupujú študenti sami). Snažíme sa  zakúpiť letenky presne podľa termínu na zmluve, ale nie všetky lety sú v daný termín, preto je tam rozmedzie plus mínus 7 dní podľa termínu na zmluve.

 

Po zakúpení letenky odosielame každému študentovi na uvedenú e-mailovú adresu (preto je potrebné uvádzať na prihláške fungujúce maily) informácie o odlete, presné pokyny k odletu, kde uvádzame: presný termín, čas, miesto odletu a príletu, názov leteckej spoločnosti a zakúpenú batožinu.

 

Študent nám podľa  pokynov zašle svoj cestovný doklad, aby sme mu vedeli spraviť check-in a zaslať letenku. Check-in väčšinou robíme 30 hodín pred odletom, nakoľko u väčšiny leteckých spoločností a to skôr nedá.

 

Študent sa na letisko odkiaľ odlieta dopraví sám, v destinácií po prílete ho čaká transfer zabezpečený hotelom. Podrobný popis, ako sa správať na letisku nájdete v časti O odletoch.

Čo odporúčame vziať zo sebou:

Vezmite si zo sebou čierne nohavice  bielu košeľu, dievčatá čiernu sukňu a bielu blúzku, je to preto, že niekedy hotel vyžaduje aj takéto oblečenie (podrobnosti nájdete v časti uniformi)

Čiernu pohodlnú obuv na prácu

Lieky ( na bolesť, horúčku, vitamíny, všetko, čo potrebujete )

Oblečenie na leto, plavky, krátke nohavice, šľapky, rifle, sveter

Hygienické potreby ( šampón, hrebeň, mydlo, pasta, kefka )

Vlastné uteráky

Môžete si vziať aj obľúbený vankúš, deku

Notebook, telefón, tablet

 Priebeh praxe:

Pred tým, ako začne študent pracovať osobne sa stretne s personálnym manažérom hotela, ktorý ho privíta, predstaví ho nadriadenému manažérovi, ktorý bude počas celej praxe zadávať, rozdeľovať študentovi prácu, bude ho oboznamovať sa jeho časovým harmonogramom práce.

Následne bude študentovi vysvetlené, kde si môže prevziať uniformu, kde bude uniformu nosiť do práčovne

Potom bude študent oboznámený s pracoviskom, kde bude pracovať, aké budú jeho pracovné úlohy

Manažér ho oboznámi, kde sa nachádza jedáleň, v ktorej sa bude študent stravovať aj počas voľných dní

Po oboznámení študenta zo základnými informáciami, začne študent pracovať

Podľa osobného časového harmonogramu sa študent dostaví na pracovisko a začne pracovať, samozrejme zo začiatku sa bude zaúčať a postupne už nabehne na normálny pracovný režim

Študent sa má dostaviť na pracovisko načas, nesmie meškať, má byť vyspatý, upravený, v čistej uniforme

Počas práce sa študent správa slušne, počúva zadané úlohy od manažéra a pracovito a svedomito vykonáva zadané úlohy

Ak študentovi nie je niečo jasné, niečomu celkom nerozumie, je treba, aby sa opýtal nadriadeného, alebo poprípade kolegu na pracovisku, aby nedochádzalo k nedorozumeniam

Ak má študent náhle nejaký zdravotný problém, obráti sa znova na manažéra

Po skončené pracovnej doby študent odchádza z pracoviska

Od 1.1.2018 spoločnosť GLOBAL CONTRACT s.r.o. zabezpečuje LEN ASISTENČNÉ SLUŽBY pre medzinárodný portál OneSeasonAcademy (OSA) www.oneseasonacademy.com pre oblasť strednej Európy a destinácií: Cyprus, Grécko, Francúzsko.

Zoznam poskytovaných asistenčných služieb:

 

a)    asistencia pri organizovaní prípadného výberového konania pre portál OSA (oneseasonacademy.com);

b)    asistencia pri zabezpečovaní dopravy/nákupu leteniek hradených zamestnávateľom, resp. celková organizácia zabezpečenia dopravy/leteniek;

c)    asistencia na letisku v mieste odletu/príletu: osobne na letisku v prípade skupiny viac ako 15 uchádzačov, na telefóne v prípade skupiny menšej ako 15 uchádzačov

d)    transfer zabezpečený zamestnávateľom z/na letisko v destinácií pokiaľ nie je dohodnuté inak

e)    delegátske služby zabezpečené zamestnávateľom v destinácií:

  • asistencia na letisku v destinácii;
  • úvodný meeting v hoteli (zoznámenie s manažérmi, vysvetlenie podstatných vecí);
  • vstupná a výstupná kontrola ubikácii;
  • pravidelné meetingy 1x za týždeň, podľa rozvrhu, ktorý bude doručený/zverejnený na webovej stránke www.globalcontract.sk resp. FB pred odchodom do destinácie;
  • asistenčné služby delegáta na telefóne (08:00 hod. -13:00 hod. a15:00 hod. -18:00 hod);
  • asistencia v urgentných prípadoch mimo času uvedeného vyššie;
  • asistencia v závažných prípadoch pri zdravotných ťažkostiach;
  • kontrola/asistencia pri problémoch na pracovisku;

f)     informovanie škôl o priebehu odbornej praxe, resp. správania sa študentov.

Uniformy:

HOTELY CYPRUS

HOTELY GRÉCKO